Вечерние молитвы

Вечерние молитвы в православной традиции — это время, когда мы обращаемся к Богу, чтобы поблагодарить Его за прошедший день и попросить о благословении на предстоящую ночь. Это время для размышлений, покаяния и укрепления духовных связей с Господом. Молитвы вечера помогают нам отпустить заботы дня и обрести мир в сердце, готовясь ко сну в ощущении Божьего присутствия.

Вечерние молитвы
на церковнославянском

Начальные молитвы

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом; не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, и изба́ви ны от враг на́ших; Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси́ дела́ руку́ Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва 1‑я, святого Макария Великого (†390–391), к Богу Отцу

Бо́же ве́чный и Царю́ вся́каго созда́ния, сподо́бивый мя да́же в час сей доспе́ти, прости́ ми грехи́, я́же сотвори́х в сей день де́лом, сло́вом и помышле́нием, и очи́сти, Го́споди, смире́нную мою́ ду́шу от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́ждь ми, Го́споди, в нощи́ сей сон прейти́ в ми́ре, да воста́в от смире́ннаго ми ло́жа, благоугожду́ пресвято́му и́мени Твоему́, во вся́ дни живота́ моего́, и поперу́ борю́щия мя враги́ плотски́я и безпло́тныя. И изба́ви мя, Го́споди, от помышле́ний су́етных, оскверня́ющих мя, и по́хотей лука́вых. Я́ко Твое́ е́сть ца́рство, и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу

Вседержи́телю, Сло́во О́тчее, Сам соверше́н сый, Иису́се Христе́, мно́гаго ра́ди милосе́рдия Твоего́ никогда́же отлуча́йся мене́, раба́ Твоего́, но всегда́ во мне почива́й. Иису́се, до́брый Па́стырю Твои́х ове́ц, не преда́ждь мене́ крамоле́ змии́не, и жела́нию сатанину́ не оста́ви мене́, я́ко се́мя тли в нем есть*. Ты у́бо, Го́споди Бо́же покланя́емый, Царю́ Святы́й, Иису́се Христе́, спя́ща мя сохрани́ немерца́ющим све́том, Ду́хом Твои́м Святы́м, И́мже освяти́л еси́ Твоя́ ученики́. Даждь, Го́споди, и мне, недосто́йному рабу́ Твоему́, спасе́ние Твое́ на ло́жи мое́м: просвети́ ум мой све́том ра́зума свята́го Ева́нгелия Твоего́, ду́шу любо́вию Креста́ Твоего́, се́рдце чистото́ю словесе́ Твоего́, те́ло мое́ Твое́ю стра́стию безстра́стною, мысль мою́ Твои́м смире́нием сохрани́, и воздви́гни мя во вре́мя подо́бно на Твое́ славосло́вие. Я́ко препросла́влен еси́ со Безнача́льным Твои́м Отце́м и с Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 3‑я, ко Пресвятому Духу

Го́споди, Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, умилосе́рдися и поми́луй мя гре́шнаго раба́ Твоего́, и отпусти́ ми недосто́йному, и прости́ вся́, ели́ка Ти согреши́х днесь я́ко челове́к, па́че же и не я́ко челове́к, но и горе́е скота́, во́льныя моя́ грехи́ и нево́льныя, ве́домыя и неве́домыя: я́же от ю́ности и нау́ки злы, и я́же суть от на́гльства и уны́ния. А́ще и́менем Твои́м кля́хся, или́ поху́лих е в помышле́нии мое́м; или́ кого́ укори́х; или́ оклевета́х кого́ гне́вом мои́м, или́ опеча́лих, или́ о чем прогне́вахся; или́ солга́х, или́ безго́дно спах, или́ нищ прии́де ко мне, и презре́х его́; или́ бра́та моего́ опеча́лих, или́ сва́дих, или́ кого́ осуди́х; или́ развелича́хся, или́ разгорде́хся, или́ разгне́вахся; или́ стоя́щу ми на моли́тве, ум мой о лука́вствии ми́ра сего́ подви́жеся, или́ развраще́ние помы́слих; или́ объядо́хся, или́ опи́хся, или́ без ума́ смея́хся; или́ лука́вое помы́слих, или́ добро́ту чужду́ю ви́дев, и то́ю уя́звлен бых се́рдцем; или́ неподо́бная глаго́лах, или́ греху́ бра́та моего́ посмея́хся, моя́ же суть безчи́сленная согреше́ния; или́ о моли́тве не ради́х, или́ и́но что́ соде́ях лука́вое, не по́мню, та бо вся́ и бо́льша сих соде́ях. Поми́луй мя, Тво́рче мой Влады́ко, уны́лаго и недосто́йнаго раба́ Твоего́, и оста́ви ми, и отпусти́, и прости́ мя, я́ко Благ и Человеколю́бец, да с ми́ром ля́гу, усну́ и почи́ю, блу́дный, гре́шный и окая́нный аз, и поклоню́ся, и воспою́, и просла́влю пречестно́е и́мя Твое́, со Отце́м, и Единоро́дным Его́ Сы́ном, ны́не и при́сно и во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 4‑я, святого Макария Великого

Что́ Ти принесу́, или́ что́ Ти возда́м, великодарови́тый Безсме́ртный Царю́, ще́дре и Человеколю́бче Го́споди, я́ко леня́щася мене́ на Твое́ угожде́ние, и ничто́же бла́го сотво́рша, приве́л еси́ на коне́ц мимоше́дшаго дне сего́, обраще́ние и спасе́ние души́ мое́й стро́я? Ми́лостив ми бу́ди гре́шному и обнаже́нному вся́каго де́ла бла́га, возста́ви па́дшую мою́ ду́шу, оскверни́вшуюся в безме́рных согреше́ниих, и отыми́ от мене́ весь по́мысл лука́вый ви́димаго сего́ жития́. Прости́ моя́ согреше́ния, еди́не Безгре́шне, я́же Ти согреши́х в сей день, ве́дением и неве́дением, сло́вом, и де́лом, и помышле́нием, и все́ми мои́ми чу́вствы. Ты Сам, покрыва́я, сохрани́ мя от вся́каго сопроти́внаго обстоя́ния Боже́ственною Твое́ю вла́стию, и неизрече́нным человеколю́бием, и си́лою. Очи́сти, Бо́же, очи́сти мно́жество грехо́в мои́х. Благоволи́, Го́споди, изба́вити мя от се́ти лука́ваго, и спаси́ стра́стную мою́ ду́шу, и осени́ мя све́том лица́ Твоего́, егда́ прии́деши во сла́ве, и неосужде́нна ны́не сном усну́ти сотвори́, и без мечта́ния, и несмуще́н по́мысл раба́ Твоего́ соблюди́, и всю сатанину́ де́тель отжени́ от мене́, и просвети́ ми разу́мныя о́чи серде́чныя, да не усну́ в смерть. И посли́ ми А́нгела ми́рна, храни́теля и наста́вника души́ и те́лу моему́, да изба́вит мя от враг мои́х; да воста́в со одра́ моего́, принесу́ Ти благода́рственныя мольбы́. Ей, Го́споди, услы́ши мя гре́шнаго и убо́гаго раба́ Твоего́, изволе́нием и со́вестию; да́руй ми воста́вшу словесе́м Твои́м поучи́тися, и уны́ние бесо́вское дале́че от мене́ отгна́но бы́ти сотвори́ Твои́ми А́нгелы; да благословлю́ и́мя Твое́ свято́е, и просла́влю, и сла́влю Пречи́стую Богоро́дицу Мари́ю, Ю́же дал еси́ нам гре́шным заступле́ние, и приими́ Сию́ моля́щуюся за ны; вем бо, я́ко подража́ет Твое́ человеколю́бие, и моля́щися не престае́т. Тоя́ заступле́нием, и Честна́го Креста́ зна́мением, и всех святы́х Твои́х ра́ди, убо́гую ду́шу мою́ соблюди́, Иису́се Христе́ Бо́же наш, я́ко Свят еси́, и препросла́влен во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 5‑я

Го́споди Бо́же наш, е́же согреши́х во дни сем сло́вом, де́лом и помышле́нием, я́ко Благ и Человеколю́бец прости́ ми; ми́рен сон и безмяте́жен да́руй ми; А́нгела Твоего́ храни́теля посли́, покрыва́юща и соблюда́юща мя от вся́каго зла; я́ко Ты еси́ храни́тель душа́м и телесе́м на́шим, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 6‑я

Го́споди Бо́же наш, в Него́же ве́ровахом, и Его́же и́мя па́че вся́каго и́мене призыва́ем, да́ждь нам, ко сну отходя́щим, осла́бу души́ и те́лу, и соблюди́ нас от вся́каго мечта́ния, и те́мныя сла́сти кроме́; уста́ви стремле́ние страсте́й, угаси́ разжже́ния воста́ния теле́снаго. Даждь нам целому́дренне пожи́ти де́лы и словесы́; да доброде́тельное жи́тельство восприе́млюще, обетова́нных не отпаде́м благи́х Твои́х, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 7‑я, святого Иоанна Златоуста (†407) (24 молитвы, по числу часов дня и ночи)

 1. Го́споди, не лиши́ мене́ небе́сных Твои́х благ.
 2. Го́споди, изба́ви мя ве́чных мук.
 3. Го́споди, умо́м ли или́ помышле́нием, сло́вом или́ де́лом согреши́х, прости́ мя.
 4. Го́споди, изба́ви мя вся́каго неве́дения и забве́ния, и малоду́шия, и окамене́ннаго нечу́вствия.
 5. Го́споди, изба́ви мя от вся́каго искуше́ния.
 6. Го́споди, просвети́ мое́ се́рдце, е́же помрачи́ лука́вое похоте́ние.
 7. Го́споди, аз я́ко челове́к согреши́х, Ты же я́ко Бог щедр, поми́луй мя, ви́дя не́мощь души́ моея́.
 8. Го́споди, посли́ благода́ть Твою́ в по́мощь мне, да просла́влю и́мя Твое́ свято́е.
 9. Го́споди Иису́се Христе́, напиши́ мя раба́ Твоего́ в кни́зе живо́тней и да́руй ми коне́ц благи́й.
 10. Го́споди, Бо́же мой, а́ще и ничто́же бла́го сотвори́х пред Тобо́ю, но да́ждь ми по благода́ти Твое́й положи́ти нача́ло благо́е.
 11. Го́споди, окропи́ в се́рдце мое́м ро́су благода́ти Твоея́.
 12. Го́споди небесе́ и земли́, помяни́ мя гре́шнаго раба́ Твоего́, сту́днаго и нечи́стаго, во Ца́рствии Твое́м. Ами́нь.
 13. Го́споди, в покая́нии приими́ мя.
 14. Го́споди, не оста́ви мене́.
 15. Го́споди, не введи́ мене́ в напа́сть.
 16. Го́споди, да́ждь ми мысль бла́гу.
 17. Го́споди, да́ждь ми сле́зы и па́мять сме́ртную, и умиле́ние.
 18. Го́споди, да́ждь ми по́мысл испове́дания грехо́в мои́х.
 19. Го́споди, да́ждь ми смире́ние, целому́дрие и послуша́ние.
 20. Го́споди, да́ждь ми терпе́ние, великоду́шие и кро́тость.
 21. Го́споди, всели́ в мя ко́рень благи́х, страх Твой в се́рдце мое́.
 22. Го́споди, сподо́би мя люби́ти Тя от всея́ души́ моея́ и помышле́ния и твори́ти во всем во́лю Твою́.
 23. Го́споди, покры́й мя от челове́к не́которых, и бесо́в, и страсте́й, и от вся́кия ины́я неподо́бныя ве́щи.
 24. Го́споди, ве́си, я́ко твори́ши, я́коже Ты во́лиши, да бу́дет во́ля Твоя́ и во мне гре́шнем, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 8‑я, ко Господу нашему Иисусу Христу

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, ра́ди честне́йшия Ма́тере Твоея́, и безпло́тных Твои́х А́нгел, Проро́ка же и Предте́чи и Крести́теля Твоего́, богоглаго́ливых же апо́стол, све́тлых и добропобе́дных му́ченик, преподо́бных и богоно́сных оте́ц, и всех святы́х моли́твами, изба́ви мя настоя́щаго обстоя́ния бесо́вскаго. Ей, Го́споди мой и Тво́рче, не хотя́й сме́рти гре́шнаго, но я́коже обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́, да́ждь и мне обраще́ние окая́нному и недосто́йному; изми́ мя от уст па́губнаго зми́я, зия́ющаго пожре́ти мя и свести́ во ад жи́ва. Ей, Го́споди мой, утеше́ние мое́, И́же мене́ ра́ди окая́ннаго в тле́нную плоть оболки́йся, исто́ргни мя от окая́нства, и утеше́ние пода́ждь души́ мое́й окая́нней. Всади́ в се́рдце мое́ твори́ти Твоя́ повеле́ния, и оста́вити лука́вая дея́ния, и получи́ти блаже́нства Твоя́: на Тя бо, Го́споди, упова́х, спаси́ мя.

Молитва 9‑я, ко Пресвятой Богородице, Петра Студийского (†IX)

К Тебе́ Пречи́стей Бо́жией Ма́тери аз окая́нный припа́дая молю́ся: ве́си, Цари́це, я́ко безпреста́ни согреша́ю и прогневля́ю Сы́на Твоего́ и Бо́га моего́, и мно́гажды а́ще ка́юся, лож пред Бо́гом обрета́юся, и ка́юся трепе́ща: не уже́ли Госпо́дь порази́т мя, и по часе́ па́ки та́яжде творю́. Ве́дущи сия́, Влады́чице моя́ Госпоже́ Богоро́дице, молю́, да поми́луеши, да укрепи́ши, и блага́я твори́ти да пода́си ми. Ве́си бо, Влады́чице моя́ Богоро́дице, я́ко отню́д и́мам в не́нависти зла́я моя́ дела́, и все́ю мы́слию люблю́ зако́н Бо́га моего́; но не вем, Госпоже́ Пречи́стая, отку́ду я́же ненави́жду, та и люблю́, а блага́я преступа́ю. Не попуща́й, Пречи́стая, во́ли мое́й соверша́тися, не уго́дна бо есть, но да бу́дет во́ля Сы́на Твоего́ и Бо́га моего́: да мя спасе́т, и вразуми́т, и пода́ст благода́ть Свята́го Ду́ха, да бых аз отсе́ле преста́л скверноде́йства, и про́чее пожи́л бых в повеле́нии Сы́на Твоего́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Aминь.

Молитва 10‑я, ко Пресвятой Богородице

Блага́го Царя́ блага́я Ма́ти, Пречи́стая и Благослове́нная Богоро́дице Мари́е, ми́лость Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего изле́й на стра́стную мою́ ду́шу и Твои́ми моли́твами наста́ви мя на дея́ния блага́я, да про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка прейду́ и Тобо́ю рай да обря́щу, Богоро́дице Де́во, еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Молитва 11‑я, ко святому Ангелу-Хранителю

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й и покрови́телю души́ и те́ла моего́, вся́ ми прости́, ели́ка согреши́х во дне́шний день, и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни в ко́емже гресе́ прогне́ваю Бо́га моего́; но моли́ за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши бла́гости и ми́лости Всесвяты́я Тро́ицы и Ма́тере Го́спода моего́ Иису́са Христа́ и всех святы́х. Ами́нь.

Кондак Богородице

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти; ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ мя под кро́вом Твои́м.

Богоро́дице Де́во, не пре́зри мене́, гре́шнаго, тре́бующа Твоея́ по́мощи и Твоего́ заступле́ния, на Тя бо упова́ душа́ моя́, и поми́луй мя.

Молитва святого Иоанникия

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й: Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Досто́йно е́сть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Молитва святого Иоанна Дамаскина (ок. †780)

Влады́ко Человеколю́бче, неуже́ли мне одр сей гроб бу́дет, или́ еще́ окая́нную мою́ ду́шу просвети́ши днем? Се ми гроб предлежи́т, се ми смерть предстои́т. Суда́ Твоего́, Го́споди, бою́ся и му́ки безконе́чныя, зло́е же творя́ не престаю́: Тебе́ Го́спода Бо́га моего́ всегда́ прогневля́ю, и Пречи́стую Твою́ Ма́терь, и вся́ Небе́сныя си́лы, и свята́го А́нгела храни́теля моего́. Вем у́бо, Го́споди, я́ко недосто́ин есмь человеколю́бия Твоего́, но досто́ин есмь вся́каго осужде́ния и му́ки. Но, Го́споди, или́ хощу́, или́ не хощу́, спаси́ мя. А́ще бо пра́ведника спасе́ши, ничто́же ве́лие; и а́ще чи́стаго поми́луеши, ничто́же ди́вно: досто́йни бо суть ми́лости Твоея́. Но на мне гре́шнем удиви́ ми́лость Твою́: о сем яви́ человеколю́бие Твое́, да не одоле́ет моя́ зло́ба Твое́й неизглаго́ланней бла́гости и милосе́рдию: и я́коже хо́щеши, устро́й о мне вещь.

Просвети́ о́чи мои́, Христе́ Бо́же, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой: укрепи́хся на него́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Засту́пник души́ моея́ бу́ди, Бо́же, я́ко посреде́ хожду́ сете́й мно́гих; изба́ви мя от них и спаси́ мя, Бла́же, я́ко Человеколю́бец.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресла́вную Бо́жию Ма́терь, и святы́х А́нгел Святе́йшую, немо́лчно воспои́м се́рдцем и усты́, Богоро́дицу сию́ испове́дающе, я́ко вои́стинну ро́ждшую нам Бо́га воплоще́нна, и моля́щуюся непреста́нно о душа́х на́ших.

Знаменуй себя крестом и говори молитву Честно́му Кресту:

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшаго си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Или кратко:

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохрани́ мя от вся́каго зла.

Молитва

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии: вся́ нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Молитва

Ненави́дящих и оби́дящих нас прости́, Го́споди Человеколю́бче. Благотворя́щим благосотвори́. Бра́тиям и сро́дником на́шим да́руй я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. В не́мощех су́щия посети́ и исцеле́ние да́руй. И́же на мо́ри упра́ви. Путеше́ствующим спутеше́ствуй. Служа́щим и ми́лующим нас грехо́в оставле́ние да́руй. Запове́давших нам недосто́йным моли́тися о них поми́луй по вели́цей Твое́й ми́лости. Помяни́, Го́споди, пре́жде усо́пших оте́ц и бра́тий на́ших и упоко́й их, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́. Помяни́, Го́споди, бра́тий на́ших плене́нных и изба́ви я от вся́каго обстоя́ния. Помяни́, Го́споди, плодонося́щих и доброде́лающих во святы́х Твои́х це́рквах, и да́ждь им я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. Помяни́, Го́споди, и нас, смире́нных и гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, и просвети́ наш ум све́том ра́зума Твоего́, и наста́ви нас на стезю́ за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и всех Твои́х святы́х: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Исповедание грехов повседневное

Испове́даю Тебе́ Го́споду Бо́гу моему́ и Творцу́, во Святе́й Тро́ице Еди́ному, сла́вимому и покланя́емому, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, вся́ моя́ грехи́, я́же соде́ях во вся́ дни живота́ моего́, и на вся́кий час, и в настоя́щее вре́мя, и в преше́дшия дни и но́щи, де́лом, сло́вом, помышле́нием, объяде́нием, пия́нством, тайнояде́нием, праздносло́вием, уны́нием, ле́ностию, прекосло́вием, непослуша́нием, оклевета́нием, осужде́нием, небреже́нием, самолю́бием, многостяжа́нием, хище́нием, неправдоглаго́ланием, скверноприбы́тчеством, мшелои́мством, ревнова́нием, за́вистию, гне́вом, памятозло́бием, не́навистию, лихои́мством и все́ми мои́ми чу́вствы: зре́нием, слу́хом, обоня́нием, вку́сом, осяза́нием и про́чими мои́ми грехи́, душе́вными вку́пе и теле́сными, и́миже Тебе́ Бо́га моего́ и Творца́ прогне́вах, и бли́жняго моего́ онепра́вдовах: о сих жале́я, ви́нна себе́ Тебе́ Бо́гу моему́ представля́ю, и име́ю во́лю ка́ятися: то́чию, Го́споди Бо́же мой, помози́ ми, со слеза́ми смире́нно молю́ Тя: преше́дшая же согреше́ния моя́ милосе́рдием Твои́м прости́ ми, и разреши́ от всех сих, я́же изглаго́лах пред Тобо́ю, я́ко Благ и Человеколю́бец.

В молитвах церковных есть перечисление грехов, но не всех, и часто о тех-то самых и не бывает упомянуто, коими мы связали себя; надо непременно самому перечислить их на молитве с ясным сознанием их важности, с чувством смирения и сердечным сокрушением. Св. Иоанн Кронштадтский

Когда отходишь ко сну, произноси:

В ру́це Твои́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мой, предаю́ дух мой: Ты же мя благослови́, Ты мя поми́луй и живо́т ве́чный да́руй ми. Ами́нь.

Вечерние молитвы
на русском

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Молитва начинательная

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!

Молитва Святому Духу

Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, везде Сущий и всё наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши.

Трисвятое

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (Трижды с поклоном)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Тропари

Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Нет нам никакого оправдания, и молитву эту мы, грешные, Тебе, Владыка, приносим: помилуй нас!

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи! Помилуй нас, ибо на Тебя мы уповаем. Не прогневайся на нас и не вспомни беззаконий наших: но обрати на нас взор Твой ныне, ибо Ты милосерд, и избавь нас от врагов наших, ибо Ты — Бог наш и мы — Твои люди, все мы — дело рук Твоих и имя Твоё призываем.

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Милосердия двери открой нам, благословенная Богородица, надеясь на Тебя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, ибо Ты — спасение рода христианского.

Господи, помилуй. (12 раз)

Молитва 1, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Боже вечный и Царь всякого создания, сподобивший меня дожить до этого часа, прости мне грехи, которые я совершил в этот день делом, словом и помышлением; и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой нечистоты плотской и духовной. И дай мне, Господи, эту ночь провести в мире, чтобы, восстав от сна, я во все дни жизни моей делал угодное пресвятому имени Твоему и побеждал нападающих на меня врагов плотских и бесплотных. И избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и вожделений лукавых. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 2, святого Антиоха ко Господу нашему Иисусу Христу

Вседержитель, Слово Отчее, Иисус Христос! Ты Сам совершен, и по великому милосердию Твоему никогда не покидай меня, раба Твоего, но всегда пребывай во мне. Иисус, добрый Пастырь Твоих овец, не предай меня нападению змия и не оставь меня на волю сатаны, ибо есть во мне семя погибели. Ты, Господи Боже покланяемый, Царь Святой, Иисус Христос, сохрани меня во время сна немеркнущим Светом, Святым Твоим Духом, Которым Ты освятил Твоих учеников. Даруй, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем: просвети ум мой светом разума святого Евангелия Твоего, душу — любовью Креста Твоего, сердце — чистотою слова Твоего, тело мое — Твоим страданием бесстрастным, мысль мою Твоим смирением сохрани. И воздвигни меня в надлежащее время на славословие Тебе. Ибо Ты препрославлен со Безначальным Твоим Отцом и Пресвятым Духом во веки. Аминь.

Молитва 3, преподобного Ефрема Сирина ко Пресвятому Духу

Господи, Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, умилосердись и помилуй меня, грешного раба Твоего, и отпусти мне, недостойному, и прости все грехи, которыми я согрешил сегодня перед Тобою как человек и даже не как человек, но и хуже скота: вольные и невольные, ведомые и неведомые: соделанные по юности и по злому навыку, по вспыльчивости и беспечности. Если я именем Твоим клялся, или похулил его в помышлении моем; или кого укорил; или оклеветал кого во гневе моем, или опечалил, или о чем прогневался; или солгал, или не вовремя спал, или нищий пришел ко мне, а я презрел его; или брата моего опечалил, или ссорился, или кого осудил; или расхвастался, или возгордился, или разгневался; или, когда стоял на молитве, ум мой увлекался лукавством мира сего, или о чем развратном помыслил; или объелся, или опился, или безумно смеялся; или помыслил лукавое, или, увидев чью-либо красоту, уязвился ею в сердце моем; или сказал что-то непристойное; или посмеялся над грехом брата моего, тогда как моим согрешениям нет числа; или нерадел о молитве, или иное что сделал злое, не помню; все это и больше этого соделал. Помилуй меня, Творец мой и Владыка, беспечного и недостойного раба Твоего, и отпусти мне грехи, и прости меня, ибо Ты Благ и Человеколюбив, да с миром лягу, усну и почию я, блудный, грешный и окаянный, и поклонюсь, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцом, и Единородным Его Сыном, ныне, и всегда, и во веки. Аминь.

Молитва 4, святого Макария Великого

Что Тебе принесу, или что Тебе воздам за Твои великие дары, о Бессмертный Царь, щедрый и человеколюбивый Господи! Ибо меня, ленивого к Твоему угождению, и ничто благое не сотворившего, Ты привел к концу мимолетного дня сего, об обращении и спасении души моей заботясь. Милостив будь ко мне, грешному и не имеющему никаких благих дел, восставь падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и удали от меня всякое лукавое помышление о видимой сей жизни. Прости, единственный Безгрешный, мои согрешения, которыми согрешил я в сей день, ведением и неведением, словом, и делом, и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты Сам, покрывая, сохрани меня от всякой напасти Божественной Твоей властью, и неизреченным человеколюбием, и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавить меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и освети меня светом лица Твоего, когда придешь во славе; и неосужденным отойду я ко сну, и усну без злых сновидений; и сохрани разум раба Твоего несмущенным, и всякое дело сатанинское отгони от меня, и просвети мысленные очи моего сердца, да не усну в смерть. И пошли мне Ангела мирного, хранителя и наставника души и тела моего, да избавит меня от врагов моих; да встав со одра моего, принесу Тебе благодарственные молитвы. Услышь меня, Господи, грешного и убогого раба Твоего; даруй мне по пробуждении словам Твоим поучаться, и уныние бесовское далеко от меня отгони Твоими Ангелами; да благословлю имя Твое святое, и прославлю, и славлю Пречистую Богородицу Марию, Которую Ты дал нам, грешным, в Заступницу, и прими Ее, молящуюся за нас; ибо знаю, что Она подражает Твоему человеколюбию и не перестает за нас молиться. Ее заступничеством и Честного Креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисус Христос Бог наш, ибо Ты Свят и препрославлен во веки. Аминь.

Молитва 5

Господи Боже наш, все, в чем я в сей день согрешил словом, делом и помышлением Ты, как Милостивый и Человеколюбивый, прости мне. Подай мне мирный и безмятежный сон. Ангела Твоего хранителя пошли, защищающего и сохраняющего меня от всякого зла. Ибо Ты — хранитель душ и тел наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 6

Господи, Боже наш, в Которого мы веруем и Чье имя более всякого имени призываем! Дай нам, ко сну отходящим, облегчение душе и телу и сохрани нас от всякого мечтания и темного сладострастия. Останови порывы страстей, угаси огонь возбуждений телесных. Дай нам жить целомудренно в делах и словах, чтобы, проводя добродетельную жизнь, не лишились мы обещанных Тобою благ, ибо Ты благословен вовеки. Аминь.

Молитва 7, святого Иоанна Златоуста:

24 молитвы по числу часов дня и ночи

1. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ.

2. Господи, избавь меня от вечных мук.

3. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом я согрешил — прости меня.

4. Господи, избавь меня от неведения и забвения, и малодушия, и окаменелого нечувствия.

5. Господи, избавь меня от всякого искушения.

6. Господи, просвети мое сердце, помраченное злыми пожеланиями.

7. Господи, я как человек согрешил, но Ты, как Бог щедрый, помилуй меня, видя немощь души моей.

8. Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое.

9. Господи, Иисус Христос, напиши меня, раба Твоего, в книге жизни и даруй мне конец благой.

10. Господи, Боже мой, хотя я и не сделал ничего доброго пред Тобою, но дай мне по благодати Твоей положить начало благое.

11. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей.

12. Господи неба и земли, помяни меня, грешного раба Твоего, скверного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь.

1. Господи, в покаянии прими меня.

2. Господи, не оставь меня.

3. Господи, не введи меня в напасть.

4. Господи, дай мне мысли благие.

5. Господи, дай мне слезы, и память о смерти, и сокрушение.

6. Господи, дай мне мысль об исповедании грехов моих.

7. Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание.

8. Господи, дай мне терпение, великодушие и кротость.

9. Господи, насади во мне корень блага — страх Твой в сердце моем.

10. Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и от всего помышления и творить во всем волю Твою.

11. Господи, защити меня от злых людей, и демонов, и страстей, и от всякого иного зла.

12. Господи, Ты знаешь, что творишь, как Ты изволишь, да будет воля Твоя и во мне грешном, ибо Ты благословен вовеки. Аминь.

Молитва 8, ко Господу нашему Иисусу Христу

Господь Иисус Христос, Сын Божий, ради честнейшей Матери Твоей, и бесплотных Твоих Ангелов, и Пророка и Предтечи и Крестителя Твоего, и богословесных апостолов, светлых и победоносных мучеников, преподобных и богоносных отцов, и всех святых молитвами, избавь меня от постоянного нападения бесовского. Ей, Господь мой и Творец, не желающий смерти грешника, но чтобы он обратился и был жив, дай и мне обращение, окаянному и недостойному; вырви меня из пасти змея-губителя, жаждущего поглотить меня и свести живым во ад. Ей, Господь мой, утешение мое, ради меня окаянного облекшийся в тленную плоть, избавь меня от убожества и утешение подай душе моей окаянной. Внуши сердцу моему творить Твои повеления, и оставить злые деяния, и получить блаженства Твои; ибо на Тебя я, Господи, уповаю, спаси меня.

Молитва 9, ко Пресвятой Богородице, преподобного Петра Студийского

К Тебе, Пречистой Божией Матери, я, окаянный, припадаю и молюсь: Ты знаешь, Царица, что беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и, хотя всё время каюсь, лживым пред Богом оказываюсь. Я и каюсь, и трепещу от страха, что поразит меня уже Господь, и вскоре опять то же делаю! Молю Тебя, Владычица моя, Госпожа Богородица, зная все это, помилуй, укрепи и научи меня творить добро. Ибо Ты знаешь, Владычица моя Богородица, что всем сердцем ненавижу злые мои дела и всем помышлением люблю закон Бога моего; но не знаю, Госпожа Пречистая, почему делаю то, что ненавижу, а доброго не исполняю. Не попускай, Пречистая, исполняться воле моей, ибо она зла, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да спасет меня, и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, чтобы я отныне прекратил делать скверное, и в остальное время жил бы по заповедям Сына Твоего, Которому подобает всякая слава, честь и могущество со безначальным Его Отцом, и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 10, Пресвятой Богородице

Благого Царя благая Матерь, Пречистая и Благословенная Богородица Мария! Милость Сына Твоего и Бога нашего излей на страстную мою душу и Твоими молитвами направь меня на добрые дела, чтобы мне остальное время жизни моей непорочно прожить и с Твоей помощью рай обрести, Богородица Дева, единая Чистая и Благословенная.

Молитва 11, святому Ангелу-хранителю

Ангел Христов, хранитель мой святой и покровитель души и тела моего! Прости мне всё, в чем я согрешил в сегодняшний день, и от всякого коварства вражьего избавь меня, чтобы никаким грехом не прогневал я Бога моего; но молись за меня, грешного и недостойного раба, чтобы явить меня достойным благости и милости Всесвятой Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь.

Кондак Богородице

Тебе, Высшей Воеводе, мы, рабы Твои, избавившись от бед, ликования победные и благодарственные посвящаем, Богородица; Ты же, имея могущество непобедимое, от всяких нас бед освободи, да взываем к Тебе: радуйся, Невеста Неневестная.

Преславная Приснодева, Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наши.

Всё упование моё на Тебя возлагаю, Матерь Божия, сохрани меня под покровом Твоим.

Богородица Дева, не презри меня, грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступничества, ибо на Тебя уповает душа моя, и помилуй меня.

Молитва святого Иоанникия

Упование моё Отец, прибежище моё Сын, покров мой Дух Святой: Троица Святая, слава Тебе.

Молитва святого Иоанна Дамаскина

Владыка Человеколюбец, неужели мне это ложе гробом будет, или еще окаянную мою душу озаришь светом дня? Вот, гроб предо мною, вот, мне смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечной, злое же творить не перестаю. Тебя, Господа и Бога моего, всегда прогневляю, и Пречистую Твою Матерь, и все Небесные Силы, и святого Ангела хранителя моего. Знаю, Господи, что недостоин я человеколюбия Твоего, но достоин всякого осуждения и муки. Но, Господи, хочу ли, или не хочу, спаси меня. Ведь если праведника спасешь, нет в том ничего великого, и если чистого помилуешь, нет в том ничего дивного, ибо они достойны милости Твоей. Но на мне, грешном, покажи дивную милость Твою, и в том яви человеколюбие Твое, что не превозможет моя злоба Твою неизреченную благость и милосердие, и как Ты хочешь, устрой мою жизнь.

Просвети очи мои, Христос Бог, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой: я победил его.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Будь защитником души моей, Боже, ибо я хожу посреди сетей многих; избавь меня от них, Благой, и спаси меня, Человеколюбец.

И ныне, и всегда, и во веки веков. Преславную Божию Матерь, и святых Ангелов Святейшую, не умолкая, воспоём сердцем и устами, исповедуя Ее Богородицей, ибо воистину родила Она Бога воплощенного и молится непрестанно о душах наших.

Знаменуй себя крестом и говори

молитву Честному Кресту:

Да воскреснет Бог, и рассеются враги Его, и бегут от лица Его ненавидящие Его. Как исчезает дым, да исчезнут, как тает воск пред лицом огня, так да погибнут бесы пред лицом любящих Бога и знаменующих себя крестным знамением и в веселии восклицающих: радуйся, Пречестной и Животворящий Крест Господень, прогоняющий бесов силою на тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, во ад сошедшего и поправшего силу диавольскую, и даровавшего нам тебя, Крест Свой Честной, на прогнание всякого супостата. О, Пречестной и Животворящий Крест Господень! Помогай мне со Святою Госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

Или кратко:

Огради меня, Господи, силою Честного и Животворящего Твоего Креста и сохрани меня от всякого зла.

Молитва

Ослабь, отпусти, прости, Боже, согрешения наши вольные и невольные, соделанные словом и делом, сознательно и по неведению, днем и ночью, в уме и мысли: все нам прости, ибо Ты Благ и Человеколюбец.

Молитва

Ненавидящих и обижающих нас прости, Господь Человеколюбец. Благотворящим сделай добро. Братьям и родным нашим исполни их прошения о том, что служит ко спасению, и даруй жизнь вечную. Больных посети и даруй им исцеление. Тех, кто на море и в воздухе, направь. Путешествующим сопутствуй. Служащим нам и милующим нас даруй оставление грехов. Поручивших нам, недостойным, молиться за них помилуй по великой Твоей милости. Помяни, Господи, братьев наших, находящихся в плену, и избавь их от всякой беды. Помяни, Господи, рабов Твоих страдающих, находящихся в темницах, бедствиях и несчастьях, и пошли им утешение и скорое избавление. Помяни, Господи, жертвующих и благотворящих во святых Твоих храмах и исполни их прошения, и даруй им жизнь вечную. Помяни, Господи, прежде усопших отцов и братьев наших и упокой их, где сияет свет лица Твоего. Помяни, Господи, и нас, смиренных, и грешных, и недостойных рабов Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и направь нас на путь заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и всех Твоих святых, ибо Ты благословен вовеки. Аминь.

Исповедание грехов повседневное

Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святой Троице Единому, прославляемому и поклоняемому, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, все мои грехи, которые я совершил во все дни жизни моей, и во всякий час, и в настоящее время, и в прошедшие дни и ночи делом, словом, помышлением, объедением, чревоугодием, пьянством, унынием, праздностью, ленью, празднословием, гордостью, самолюбием, осуждением, прекословием, непослушанием, клеветой, сребролюбием, многостяжанием, корыстолюбием, воровством, ложью, завистью, гневом, злопамятством, ненавистью и всеми моими чувствами: зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехами, душевными и телесными, которыми я Тебя, Бога моего, прогневал и ближнего моего обидел. Сокрушаюсь об этом, виновным предстою пред Тобою, Богом моим, и твердо хочу покаяться. Но только помоги мне, Господи Боже мой, со слезами смиренно молю Тебя: прошлые согрешения мои прости по милосердию Твоему, и разреши меня от всего, что я исповедал пред Тобою, ибо Ты Благ и Человеколюбец.

Окончание молитв

Песнь Пресвятой Богородице

Достойно есть воистину прославлять Тебя, Богородицу, вечно блаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, непорочно Бога Слово родившую, истинную Богородицу Тебя величаем.

(От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни пасхального канона:

 Ангел возгласил Благодатной: Чистая Дева, радуйся! И снова скажу: радуйся! Твой Сын воскрес на третий день из гроба и мертвых воскресил; люди, веселитесь!

Светись, светись, новый Иерусалим, ибо слава Господня над тобою воссияла! Ликуй ныне и веселись, Сион! Ты же радуйся, Чистая Богородица, о воскресении Рожденного Тобой.)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды)

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь.

Когда отходишь ко сну, произноси:

В руки Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой: Ты же меня благослови, Ты меня помилуй и жизнь вечную даруй мне. Аминь.